Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen op lokaal niveau te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020, 2021 (dubbele bedrag) en 2022 jaarlijks € 11.500 ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. Een bijkomstig voordeel is de verwachting dat de aanwezigheid van een Lokaal Sportakkoord leidt tot lagere zorgkosten, omdat in een preventief stadium sporten en bewegen wordt gestimuleerd.

Bekijk en/of download hieronder het Lokaal Sportakoord van de gemeente Asten of lees meer over het Nationaal Sportakkoord. 

Projecten Sportakkoord

Download aanvraagformulier

Sportmanifest

Download Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

Enquête verenigingen

Inschrijven voor deelname

Voor 09 oktober